Co to jest – szkolenia BHP?

Co to jest – “szkolenia BHP”? Wiele osób poddaje wątpliwości znaczenie szkoleń BHP twierdząc, że są to jedynie niepotrzebne formalności. O ile w pewnych przypadkach takie rozumowanie może być zrozumiane, to jednak w zdecydowanej większości przypadków są one niezbędne, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny. Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić? Jak z praktycznego punktu widzenia wygląda wstępne szkolenie BHP? Kto i kiedy powinien odbywać szkolenie okresowe BHP? W jakim celu przeprowadza się szkolenia BHP? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Jakie rodzaje szkolenia BHP możemy wyróżnić?

Prawo jasno wskazuje, że szkolenie BHP dla pracowników możemy podzielić na dwa rodzaje: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. To pierwsze każdorazowo odbywa się przed tym, jak pracownik przystąpi do wykonywania swoich obowiązków. Należy podkreślić, że jest ono ważne maksymalnie 12 miesięcy, jednakże wyjątkiem są tutaj stanowiska kierownicze, bowiem w tym przypadku ważność wynosi 6 miesięcy. Jeśli chodzi o szkolenie okresowe, to pierwszy tego typu kurs odbywa się w sytuacji, gdy ważność szkolenia BHP o charakterze wstępnym wygaśnie. W późniejszym czasie może być powtarzany w określonych odstępach czasowych- długość w tym przypadku zależy od tego, jaki zawód jest przez nas wykonywany. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że każde szkolenie BHP odbywa się w trakcie godzin pracy. Może być przeprowadzone zarówno przez pracodawcę, jak i przez jednostkę, która posiada odpowiednie uprawnienia. 

Jak z praktycznego punktu widzenia wygląda wstępne szkolenie BHP?

Co to jest - szkolenia BHP?Jeśli chodzi o wstępne szkolenie BHP, to jest ono podzielone na dwie części. Pierwsza z nich opiera się na instruktażu ogólnym- jego głównym celem jest to, aby pracownicy zapoznali się z przepisami w zakresie Kodeksu pracy, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Kluczowe jest również zaznajomienie się z wewnątrzzakładowym regulaminem danej firmy. Nie możemy zapominać o zasadach udzielania pierwszej pomocy, które również są przekazywane.

Ta część kursu w zdecydowanej większości przypadków trwa 2 godziny i co należy podkreślić- nie może być przeprowadzona w formie online. Jest ono obowiązkowe dla osób, które dopiero zatrudniają się do danej firmy, ale również praktykanci i uczniowie, którzy to przyuczają się do wykonywania określonego zawodu. Drugim etapem jest stanowiskowe szkolenie BHP. W trakcie jego trwania pracownicy zapoznają się ze swoim stanowiskiem pracy, jednocześnie zdobywają umiejętności i wiedzę związaną bezpośrednią z obsługą sprzętu, z którego będą korzystać. Co więcej, mogą dowiedzieć się na jakie zagrożenia muszą uważać w pracy, i jak skutecznie się przed nimi ochronić. Czas trwania szkolenia BHP jest zależne od tego, jaką posadę zajmujemy.

Kto i kiedy powinien odbywać szkolenie okresowe BHP?

Kolejną ważną kwestię, którą z pewnością warto wziąć pod uwagę jest to, kto i kiedy musi zdecydować się na szkolenie okresowe BHP. Przede wszystkim warto mieć świadomość tego, że jest ono wykonywane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Może się odbywać zarówno w formie kursu, seminarium, jak również kierunkowego samokształcenia- jest to po prostu szkolenie za pośrednictwem narzędzi zdalnych z wykorzystaniem Internetu. Wyjątkiem od tej reguły są jednak robotnicze stanowisk. Jeśli chodzi o częstotliwość kursów, to jest to zależne od tego, jaki zawód wykonujemy. Obowiązujące przepisy jasno wskazują, że robotnicy wykonujący szczególnie niebezpieczne pracy powinni je wykonywać przynajmniej raz w roku. Inne osoby obejmujące odrębne stanowiska robotnicze przechodzą szkolenie okresowe raz na 3 lata. Raz na 5 lat do szkolenia przystępują kierownicy, pracodawcy, pracownicy techniczni, natomiast raz na 6 lat- pracownicy administracyjno-biurowi, którzy pracują w firmach, których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Jest jedna grupa, która nie jest zobligowana do odbywania okresowego szkolenia BHP. Mowa o pracownikach biurowych, którzy zatrudnieni są u tych pracodawców, dla których kategoria ryzyka nie jest wyższa niż trzecia. 

W jakim celu przeprowadza się szkolenia BHP?

Nie bez powodu przeprowadzane są szkolenia BHP. Działania te mają kilka celów, o których z pewnością warto wspomnieć. Przede wszystkim zdobywane są umiejętności związane z całkowicie bezpiecznym wykonywaniem służbowych obowiązków. Zapoznajemy się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, zaczynamy się orientować w czynnikach środowiska pracy. Szkolenia te są w pełni obowiązkowe, co jest nałożone na pracodawcę przez Kodeks Pracy. Pracodawca nie powinien dopuścić do sytuacji, w której pracownik nie posiada wystarczających umiejętności w zakresie higieny pracy i zasad bezpieczeństwa. Obowiązek ten dotyczy nie tylko szkoleń wstępnych, ale również tych okresowych. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany do wydawania szczegółowych wskazówek dotyczących BHP.